8th Symposium on Primary Immunodeficiencies in Bratislava

Maig 2018

El passat 25 d’abril va tenir lloc el “8th Symposium on Primary Immunodeficiencies” a Bratislava, i el Dr. Soler, president de la fundació, va participar en aquesta reunió amb la xerrada “Newborn screening for SCID. A pioneer initiative in Europe”. El contingut de la xerrada va ser el diagnòstic precoç de les IDP amb especial èmfasi en el cribratge de la immunodeficiència combinada greu (IDCG) en el nadó.

Aquest simposi forma part del “J project” de l' European Society for Immunodeficiencies - ESID , que té com a objectius:

- Organitzar reunions professionals sobre IDP i malalties relacionades en diversos països d'Europa oriental.
- Discutir problemes diagnòstics i terapèutics, definir àmbits específics que cal millorar i ser recolzats per altres grups, institucions, empreses i fundacions europees.
- Actualització de registres d’IDP nacionals
- Establiment de grups de treball d’IDP
- Establiment de grups de pacients amb IDP