El diagnòstic precoç de les IDP a atenció primària serà una realitat en breu

Juliol 2017

Aplicació d’un algoritme informàtic per a la detecció precoç de les immunodeficiències primàries a l’atenció primària (Hospital Universitari Vall d’Hebron)

El projecte ‘Aplicació d’un algoritme informàtic per a la detecció precoç de les immunodeficiències primàries (IDP) a l’atenció primària’ del Dr. Pere Soler Palacín, proposa incloure un procediment informàtic basat en un algoritme diagnòstic que assenyala a les històries clíniques els casos d’IDP, a partir d’una sèrie de senyals d’alarma.

L’ús de l’algoritme detectarà els signes d’alarma, codificats al sistema pels professionals d’atenció primària que atenen el pacient, per identificar els possibles casos d’IDP, i permetrà fer la profilaxi de complicacions i el seguiment adequat. Tot plegat ha demostrat millors resultats en la qualitat de vida del pacient i el cost de l’atenció. Aquest model afavorirà una millor coordinació entre els professionals de l’atenció primària i la unitat d’expertesa clínica del Servei de Pediatria de Vall d’Hebron. La fase pilot es desenvoluparà en els centres del Servei d’Atenció Primària Muntanya de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat.

Més info: http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/CC_Jornada_Innobics