El laboratori d'investigació en IDP del VHIR creix

Desembre 2020

Recentment, s'han incorporat dues estudiants de màster al laboratori del VHIR dedicat a la investigació de les IDP. La Jia Li, del màster en immunologia avançada i la Elisa, del màster en investigació biomèdica translacional, portaran a terme els seus projectes de màster en diferents línies d'investigació en immunodeficiències primàries.

Des de la fundació, seguim apostant per la formació de nous professionals dedicats a la recerca de les IDP.