El projecte PIDCAP a Vall d'Hebron

Desembre 2019

Avui, el Dr. Rivière de la UPIIP ha explicat el projecte pidcap-innobics als professionals de pediatria de l’Hospital Infantil de Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus.

Aquest projecte, proposa incloure un procediment informàtic basat en un algoritme diagnòstic que assenyala a les històries clíniques els casos d’IDP, a partir d’una sèrie de senyals d’alarma.

L’ús de l’algoritme detectarà els signes d’alarma, codificats al sistema pels professionals d’atenció primària que atenen el pacient, per identificar els possibles casos d’IDP, i permetrà fer la profilaxi de complicacions i el seguiment adequat.