El projecte "Tinc IDP. No estic sol" valorat amb resultats excel·lents

Setembre 2018

Els pacients i les famílies beneficiaris del projecte no estic sol valoren amb resultats excel·lents l’atenció rebuda.

Amb l’objectiu de donar veu als pacients, al 2018 s’han passat 77 qüestionaris d’avaluació per a pacients (majors de 12 anys) i els seus familiars. També s’ha recollit l’opinió dels 9 professionals implicats en l’atenció integral dels pacients immunodeprimits per incorporar-la en la fase de revisió del projecte, mitjançant unes enquestes de satisfacció.

Els resultats obtinguts es mantenen altament satisfactoris (rang 4-5 sobre un màxim de 5) en tots els ítems avaluats, tant pel que fa a l’atenció general de la unitat com en el suport psicològic. Especialment destaca la valoració positiva del tracte rebut, la professionalitat i la implicació de l’equip en la tasca que es desenvolupa i l’acompanyament que s’ofereix en el procés de la malaltia que pateixen els nens i les seves famílies. El resultat més baix ha estat en la valoració de l’adequació de l’espai de les visites en tots els enquestats, encara que està per sobre de 3.