Memòria projecte "Tinc IDP. No estic sol" 2018

Febrer 2019

 

El projecte "Tinc IDP. No Estic Sol" desenvolupat per vetllar pel benestar emocional i la qualitat de vida dels nens/es que pateixen una IDP, ha atès durant el 2018 a 75 pacients i a 157 familiars.

 

S’han realitzat un total de 714 visites per acompanyar el procés de conviure amb una malaltia crònica i per cobrir diverses necessitats dels nens immunodeprimits i les seves famílies.

 

S’han fet intervencions grupals, destaquem:
- Una visita al laboratori d’immunologia.
- Un taller d’expressió corporal.

 

Dins del programa Les IDP a Les Escoles hem fet intervencions en 3 centres educatius dels nostres pacients. 

 

En el projecte s’ha dut a terme dins d’un model de suport integrat i coordinat amb l’equip interdisciplinar i amb les dues entitats implicades; ACADIP i la Barcelona PiD Foundation i ha estat possible gràcies a la col·laboració de L’Obra Social "la Caixa", i també al suport rebut per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

 

La valoració global ha estat molt positiva per part de tots participants. Poder atendre la dimensió psicològica i personal dels pacients i de les seves famílies ha permès una millor acceptació del diagnòstic, ha optimitzat l’adherència als tractaments i, per tant,ha optimitzat la qualitat vida dels nens i nenes.