Pla de transició del servei d'atenció psicosocial pediàtric al servei d'adults

Juny 2022

PLA DE TRANSICIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL DEL PACIENT PEDIÀTRIC AMB IPD AL SERVEI D'IMMUNOLOGIA D'ADULTS.

La BCN PID Foundation contempla l'acompanyament emocional a totes les etapes del cicle vital i posa un èmfasi especial durant el procés de transició. Des del servei d'atenció psicosocial hem elaborat un protocol específic de funcionament del traspàs de casos en aquesta esfera per tal de definir una línia òptima de treball que garanteixi la continuïtat de tots els nostres pacients.

El podeu veure a: https://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/Protocol%20de%20transici%C3%...

Des de la fundació volem enviar un agraïment especial a la Fundació la Caixa i Grífols!