Resultats del projecte “Tinc IDP, No estic sol” durant el 2017

Gener 2018

El projecte “Tinc IDP, No estic sol” tanca l’any 2017 amb la satisfacció d’haver assolit els objectius plantejats i amb molt bona valoració en les enquestes de satisfacció passades als pacients, familiars i professionals que hi participen.

S’ha aconseguit poder oferir un model d’atenció integral als pacients pediàtrics amb una immunodeficiència primària (IDP) i les seves famílies gràcies al gran suport de l’Obra Social La Caixa i amb ajuts específics de la Diputació  i l’Ajuntament de Barcelona . L’objectiu ha estat vetllar pel benestar emocional i la qualitat de vida d’aquests nens i nenes que pateixen una malaltia crònica.

Al llarg del 2017 hem pogut atendre uns 70 pacients i 140 familiars acompanyant-los en el seu procés de créixer amb una IDP, donant resposta a necessitats molt diverses i complexes. S’han fet ajuts socials durant les hospitalitzacions oferint tiquets de menjador per a cuidadors, beques de transport i materials específics. S’ha obsequiat amb els Kits d’acollida a 42 pacients ingressats.

S’ha comptat amb una psicòloga a jornada complerta que ha treballat de forma integrada i coordinada dins de l’equip interdisciplinar i amb les dues entitats implicades en el projecte l’Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris (ACADIP) i la BCN PID Foundation

La valoració global ha estat molt positiva i satisfactòria per part de tots els agents implicats. Els resultats de les enquestes d’avaluació han estat excel·lents destacant per part dels pacients i familiars la valoració de la professionalitat, la implicació i el tracte humà rebut. Les propostes de millora només apunten a millorar certs aspectes de l’espai de les consultes. Les enquestes han servit per avaluar el servei donant veu als pacients per captar les seves necessitats i demandes.