Segona reunió del consell assessor de pacients

Novembre 2018

El 15 de novembre va tenir lloc la segona reunió del Consell Assessor de Pacients de la fundació, en la que donem veu directa als pacients amb IDP per a que siguin ells els que ens aconsellin en els diferents projectes que portem a terme.

Es va realitzar una valoració de l’estat de les campanyes actuals i es va revisar tot el material que es proporciona als pacients com infografies, memòries etc. ... per a que aquest sigui el més adequat possible.

Volem donar-vos veu!