"Tinc IDP: no estic sol". Suport psicosocial a pacients i famílies

Novembre 2016

Els pacients atesos en el projecte “Tinc IDP, no estic sol” valoren positivament el servei rebut

Després d’un any d’implementació del projecte “Tinc IDP, no estic sol”que ofereix suport psicològic a nens i nenes amb IDP i a les seves famílies, s’ha fet una revisió de la tasca feta per tal d’avaluar el servei.

Un dels objectius del projecte era donar veu als pacients i per això, s’han realitzat uns qüestionaris d’avaluació per a pacients (majors de 12 anys) i per a tots els familiars dels nens i les nenes atesos. També s’ha recollit l’opinió dels professionals implicats en l’atenció integral dels pacients amb una immunodeficiència primària per incorporar-la en la fase de revisió del projecte, mitjançant unes enquestes de satisfacció.

Els resultats obtinguts han estat excel·lents, especialment destaca la valoració positiva del tracte rebut, la professionalitat en la tasca que es desenvolupa i  l’acompanyament que s’ofereix en el procés de la malaltia que pateixen els nens i les seves famílies. Les  propostes de millora dels beneficiaris apunten a millorar els espais de les consultes i ampliar les hores d’atenció psicològica.

Eunice Blanco, cap de la Unitat d’Atenció Ciutadana i Treball Social de l’Àrea Maternoinfantil manifesta que: “el projecte millora molt considerablement la qualitat assistencial incidint en el benestar dels nens amb IDP i de les seves famílies.”

 Julia i Ivan com a pares d’un pacient exposen que: “L'atenció psicològica rebuda  ha estat molt satisfactòria, i proposen millorar en disposar d’un espai específic adaptat als nens per poder fer sessions de psicologia infantil.”

L’objectiu d’aquestes enquestes ha estat tenir informació de com està funcionant el recurs i poder optimitzar la intervenció partint de donar veu als pacients i així poder captar les seves necessitats i demandes.