El present document regula les condicions generals d'ús del lloc web de la Barcelona PID Foundation, d’ara endavant “La Fundació”:

1.- Compromís de l'usuari. L'usuari de www.pidfoundationbcn.org es compromet a utilitzar el web respectant la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, i a evitar qualsevol actuació il·lícita o lesiva dels drets o els interessos de tercers. L'usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats del seu incompliment de la llei o de les condicions generals d'ús recollides en aquest document.

2.- Caràcter merament informatiu i divulgatiu del web. El contingut i la informació d'aquest web és merament de caràcter informatiu i divulgatiu, i no constitueix assessorament ni diagnòstic mèdic de cap tipus.

3.- Protecció de dades de caràcter personal. Per accedir a algunes de les pàgines i continguts d'aquest web, cal proporcionar diverses dades de caràcter personal, que la Fundació tractarà de forma automatitzada, incorporant-les al corresponent fitxer inscrit al Registre General de Protecció de Dades.

Les dades que es recullin s’utilitzaran amb l’única finalitat de mantenir informats els usuaris de l’activitat de la Fundació. En cap cas es cediran a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

La Fundació garanteix la confidencialitat de les dades personals subministrades a través d'aquest web, i ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir al fitxer, com també els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i revocació del consentiment, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades. Per tal d'exercir aquests drets, cal notificar-ho per escrit a la Fundació a la següent adreça de correu electrònic: pid_barcelona@pidfoundationbcn.org.

L'usuari podrà donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades als efectes de rebre informació de la Fundació. En qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment adreçant-se per escrit a la següent adreça de correu electrònic : pid_barcelona@pidfoundationbcn.org.

4.- Propietat intel·lectual i industrial. Tant el contingut, com el disseny i el codi informàtic, d'aquest web està protegit per drets de propietat intel·lectual, que són titularitat de la Fundació. L'usuari pot visualitzar, descarregar i reproduir el contingut del web, únicament per al seu ús personal i no comercial. Queden prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de part o de la totalitat del contingut del web, sense la prèvia autorització de la Fundació.

En cas que estigueu interessats en utilitzar algun dels continguts del lloc web, podeu demanar, amb caràcter previ, la corresponent autorització, escrivint a la següent adreça de correu electrònic : pid_barcelona@pidfoundationbcn.org.

5.- Contingut i enllaços. La Fundació no garanteix l'accés continu als continguts del seu lloc Web, ni l'absència de virus i/o altres components nocius en el lloc Web en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega.

Per tant, l'accés al lloc Web de la Fundació i la navegació que es faci per les diferents pàgines que el configuren es fa sota la responsabilitat de l'usuari. La Fundació no assumeix cap mena de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència al Web.

L'existència d'enllaços a altres llocs web no pressuposa cap tipus de relació entre la Fundació i el propietari d'aquests llocs web. La Fundació no permet cap forma de publicitat externa en la seva pàgina web. No rebem diners per espais d'anuncis publicitaris en la nostra pàgina web.

En el supòsit que qualsevol titular de drets consideri que algun dels continguts del web pugui constituir violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, o infracció de qualsevol dret o interès legítim, pot notificar-ho a la Fundació, escrivint a l’adreça de correu electrònic  pid_barcelona@pidfoundationbcn.org,  indicant l'existència de la suposada infracció, indicant el seu nom, adreça, telèfon i correu electrònic, la titularitat del dret o interès legítim suposadament infringit i la identificació i localització concreta (dins del web) del contingut suposadament infractor.

L'ús d'aquest web i de la informació que s’hi conté, suposa el coneixement i l'acceptació de les condicions generals d'ús aquí recollides.

La Fundació, es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquest Web així com els seus continguts. La vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d'ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per conèixer la matèria. Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d'ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en vigor i efecte.

La Barcelona PID Foundation  està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2859 i està subjecta al Reial Decret 1270/2003 pel règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de “Régimen fiscal de les entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo” amb adreça a Av. Diagonal, 467. 5-2, Barcelona, Catalunya 08036 (Spain).

Barcelona, 1 de setembre de 2017.