CURSOS DE FORMACIÓ EN IDP PER A PERSONAL SANITARI

Entitats col·laboradores: Grup d’IDP de les Societats Catalanes de Pediatria (SCP) i Immunologia (SCI).

Destinataris: metges residents de darrer any, facultatius en formació amb especial dedicació a les IDP i infermeres.

Accés als beneficiaris: oferta del programa dels cursos a través dels canals del grup d’IDP de la SCP-SCI. 

Objectius: formació de metges i infermeres del nostre medi dedicats a l’atenció dels pacients amb IDP per assolir l’excel·lència en el diagnòstic i tractament dels pacients.  Cursos en col·laboració amb el Grup d’IDP de les Societats Catalanes de Pediatria (SCP) i Immunologia (SCI).

Activitats: suport econòmic a les activitats anuals del grup, sovint incloses a la WPIW.