Les IDP a les escoles

Projecte: LES IDP A LES ESCOLES

Destinataris: Nens i nenes amb IDPs (o no) i el seu àmbit escolar.

Objectius: Donar a conèixer aquestes malalties minoritàries cròniques a l’àmbit escolar, per conscienciar tota la comunitat educativa, a la vegada que es facilita que els nens i nenes puguin desenvolupar valors de cooperació i solidaritat realitzant accions que donin suport a la difusió de les IDP

Activitats: El programa ofereix l’oportunitat als alumnes de realitzar alguna acció de suport i /o solidaritat vers les persones afectades per aquesta malaltia crònica greu i realitzar un projecte grupal que aporti un aprenentatge vivencial partint d’una realitat concreta d’un company del grup classe o centre escolar. Activitats de sensibilització i transformació social que repercuteixin en l’àmbit comunitari, especialment en els centres escolars dels pacients, i a nivell social per tal de donar a conèixer les immunodeficiències i afavorir la integració dels alumnes que les pateixen. Participació dels alumnes beneficiaris en actes durant la Setmana Mundial de les IDP.