MILLORA DE L’ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL

Projecte: valoració dels indicadors biopsicosocials dels pacients pediàtrics amb IDP i els seus familiars/cuidadors.

Destinataris: pacients amb pediàtrics amb IDP i els seus familiars/cuidadors.

Objectius: determinar els indicadors adequats de cara a implementar un projecte de millora de l'atenció biopsicosocial en aquests pacients i les seves famílies com a part del treball multidisciplinari que requereixen.

Activitats: creació dels indicadors, avaluació dels mateixos als pacients i les seves famílies, intervencio biopsicosocial i posterior reavaluació.