OPTIMITZACIÓ DEL TRACTAMENT AMB GAMMAGLOBULINA

Projectes: PIDIVIG i GAMMA-CAT 

Destinataris: professionals sanitaris.

Objectius: PIDIVIG: gestió integral de la informació del tractament amb gammaglobulina així com el seu seguiment clínic per a optimitzar els resultats clínics i la detecció d’accions de millora. GAMMA-CAT: creació d'una cohort de pacients amb IDP que reben tractament amb gammaglobulina a Catalunya.

Activitats: PIDIVIG: creació d’indicadors de seguiment (KPIs) i d’un aplicatiu electrònic per al seguiment i avaluació del tractament amb gammaglobulina. Difusió del mateix a la resta de centres. GAMMA-CAT: treball col·laboratiu entre els diferents centres que atenen pacients amb IDP que reben tractament amb gammaglobulina a Catalunya que pretén servir de base per a futurs projectes de recerca.