PROGRAMA D'ATENCIÓ SOCIAL I ACOMPANYAMENT AL PACIENT INGRESSAT

Proporcionar material didàctic, contes, revistes i joguines, per a que els pacients amb IDP ingressats a l'Hospital tinguin tota l’atenció que es mereixen.

A totes els pacients ingressats se’ls proporciona un “Kit d’acollida” es tracta d’una motxilla amb material de joc, colors, contes i revistes infantils adequades a les diferents edats dels infants, per fer més agradable la seva estada a l’hospital. En ingressos llargs es facilita material d’estimulació per garantir el bon desenvolupament dels nens i nenes. També es disposa d’un servei de préstec de tauletes amb accés a Internet durant les  hospitalitzacions que permet que els pacients es distreguin i puguin fer algunes tasques escolars.