SUPORT A FAMÍLIES AMB NENS AMB IDP: DIETES I TRANSPORT

Suport social a les necessitats bàsiques i al confort dels cuidadors/es durant els períodes d’hospitalització: ajuts d'alimentació, transport, suports informàtics i accés a Internet per recolzar a les famílies durant els ingressos.

Per tal de minimitzar l’impacte de la sobrecàrrega  que pateixen els cuidadors/es oferim suports específics i ajudes a les famílies per cobrir les necessitats bàsiques en els períodes d’hospitalització  dels nens i nenes. Gestió d’ajudes d’alimentació, de transport, i accés a Internet.