L'Andrea Martín participa al diari Publico portugés

Març 2024

Andrea Martin, patrona de la BCN PID Foundation i adjunta de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiència de Pediatria de la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, ha participat en un article del diari portuguès Publico amb motiu del 40è aniversari de la mort de David Vetter, un dels primers nens bombolla afecte dimmunodeficiència combinada greu.
En aquest reportatge es ressalta la importància del cribratge neonatal per al diagnòstic precoç d'aquesta greu malaltia.