EL PROJECTE PIDCAP: Diagnòstic precoç en centres d'atenció primària.

El projecte PIDCAP pretén crear un algoritme de diagnòstic informatitzat a l'ECAP a partir dels signes d'alarma de les IDP per obtenir un diagnòstic precoç i una millor coordinació entre els centres d'atenció primària i els centres de referència. Amb aquesta eina es podran unificar els criteris d'estudi de referència i d'extensió al voltant de tota la xarxa dels centres de l'Institut Català de la Salut (ICS), oferint una assistència millor i uniforme als ciutadans. Aquest projecte, realitzat per UPIIP de l'Hospital Vall d'Hebron, ha estat aprovat per Innòbics, comunitat virtual d'innovació oberta de l'ICS.