Tornar a Convocatòries

Beca "Jana Esteve"

Inici: Juny 2016

Es concediran anualment un màxim de 3 beques (dotades amb una quantia d'entre 250 i 500 euros cada una) destinades a assistència a congressos i cursos de formació dedicats a les immunodeficiències primaries. Cada beca pot tenir unes condicions especials en funció del congrés o curs al que vagi destinada, tenint de totes maneres, les següents bases comunes: 

1. Ha de ser sol·licitada per persones llicenciades en medicina, biologia, immunologia o altres ciències relacionades amb la salut (s'haurà d'acreditar mitjançant fotocòpia del títol o equivalent).

2. El sol·licitant haurà d'emplenar el formulari corresponent a la web de la Fundació que trobarà AQUÍ i enviar-lo a: pid_barcelona@pidfoundationbcn.org

3. No s'acceptarà cap beca sol·licitada fora del termini corresponent.

4. L'assignació de les beques es decidirà per el comitè de selecció en reunió extraordinaria del patronat de la fundació.

5. El comitè de selecció, d'acord a la evaluació dels sol·licitants, pot decidir deixar la convocatòria vacant.

6. El beneficiari rebrà el 100% de l'import de la beca quan aporti tota la documentació indicada en els punts previs. Aquest import està subjecte a IRPF, per la qual cosa la BCN PID Foundation ho deduirà de l'import total, tenint també obligació de declarar-ho a les persones a les que se'ls hi concedeixi.