Tornar a Convocatòries

Beca "Juan Gauxax"

Inici: Juny 2016

El patronat de la fundació designarà els candidats per poder optar a aquesta beca anual destinada a la formació en un centre hospitalari/institut d'investigació especialitzat en immunodeficiències primaries, nacional o internacional, durant un periode mínim de 2 mesos i amb una dotació màxima de 1.500 euros.

Les condicions d'aquesta beca són les següents:

1. Ha de ser sol·licitada per persones llicenciades en medicina, biologia, immunologia o altres ciències relacionades amb la salut (s'haurà d'acreditar mitjançant fotocòpia del títol o equivalent).

2. El sol·licitant haurà d'emplenar el formulari corresponent a la web de la Fundació que trobarà AQUÍ i enviar-lo a: pid_barcelona@pidfoundationbcn.org

3. Haurà de remetre una carta de motivació i objectius a assolir durant la rotació al centre formatiu. 

4. S'ha d'aportar carta d'acceptació del responsable del centre receptor. En el cas de residents de 4rt any es precisa acceptació de l'àrea de docència de l'hospital d'origen.

5. Al finalitzar la estada s'ha d'aportar una carta o certificat de l'hospital formatiu, així com una breu memòria (pot ser en forma de presentació) de la formació rebuda. 

6. No s'acceptarà cap beca sol·licitada fora del termini corresponent.

7. L'assignació de les beques es decidirà per el comitè de selecció en reunió extraordinaria del patronat de la fundació.

8. El comitè de selecció, d'acord a la evaluació dels sol·licitants, pot decidir deixar la convocatòria vacant.

9. El beneficiari rebrà el 100% de l'import de la beca quan aporti tota la documentació indicada en els punts previs. Aquest import està subjecte a IRPF, per la qual cosa la BCN PID Foundation ho deduirà de l'import total, tenint també obligació de declarar-ho a les persones a les que se'ls hi concedeixi.