ATENCIÓ PSICOSOCIAL ONLINE PER A PACIENTS ADULTS AMB IDP

Donem servei d'atenció psicosocial als pacients adults amb IDP amb l'objectiu d'aconseguir una inclusió integral i continuada de tots els destinataris. Treballem a través d'eines que milloren la vivència de la malaltia i la capacitat d'afrontament cap a aquesta, aconseguint un empoderament personal que ens permeti assolir millores en la qualitat de vida.

Acompanyem en la transició de les consultes pediàtriques a el servei mèdic d'adults i oferim un tractament global i exclusiu per als pacients que pateixen una IDP

  • Projecte: "Ja sóc gran. Tinc IDP i no estic sol" (Obra Social La Caixa).
  • Públic objectiu: pacients adults amb IDP i els seus familiars, provinents de qualsevol centre del CatSalut adherit al programa.
  • Accés als beneficiaris: a través de la derivació del seu professional metge de referència.
  • Recursos humans: un psicòleg exclusiu.
  • Objectius: proveir d'atenció psicosocial als pacients adults amb IDP i als seus familiars al llarg del procés d'evolució de la seva malaltia, acompanyant-los en la presa de decisions, el control dels símptomes i en el desenvolupament d'un estil d'afrontament adaptatiu. Prevenir l'aparició de trastorns emocionals associats.
  • Activitats: sessions de psicologia individuals, familiars i grupals online amb una durada i freqüència adaptada a les necessitats de cada cas, complementant-les amb coordinacions multidisciplinars i oferint atenció immediata en els moments de crisi emocional. També brindem acompanyament en el procés de transició pediàtric a el servei d'atenció mèdica d'adults i vetllem per la visualització de les IDP i el reconeixement social de les seves necessitats.