SUPORT PSICOSOCIAL ALS PACIENTS AMB IDP I FAMILIARS

S’ofereix suport psicològic expert als nens i nenes amb IDP i el seu entorn familiar en un espai adequat i amb un material òptim per assolir uns millors resultats clínics de la malaltia i afavorir la seva qualitat de vida. Atenció especial als pares dels nadons diagnosticats d’IDCG per cribratge neonatal que requeriran trasplantament de precursors hematopoètics.

  • Projecte: “Tinc IDP. No estic sol” (Obra Social La Caixa). 
  • Destinataris: pacients amb diagnòstic d’IDP i els seus familiars. 
  • Accés als beneficiaris: a través del centre sanitari de referència dels pacients.
  • Recursos humans: 1 psicòloga
  • Objectius: Donar suport psicològic i acompanyar als pacients amb IDP i les seves famílies en la seva evolució des del diagnòstic de la malaltia fins a la curació (si es produeix) o l’estabilització de la seva situació de malalt crònic, oferint una atenció integral. Atenció especial als pares dels nadons diagnosticats d’IDCG per cribratge neonatal que requeriran trasplantament de precursors hematopoètics.
  • Activitats: sessions individuals, familiars i de grup amb freqüència variable en funció de les necessitats i diferents moments del procés del pacient (diagnòstic, ingressos, complicacions, tractaments, processos pal·liatius). Atenció immediata i contínua als pares dels nadons diagnosticats d’IDCG per cribratge neonatal que requeriran TPH.