Tornar a Convocatòries

Beca "Àlex Garcia"

Inici: Juny 2016

El patronat de la fundació designarà els candidats per poder optar a aquesta beca anual destinada a la realització d'un projecte d'investigació en el camp de les Immunodeficiencies Primaries de duració màxima d'1 any i amb una quantia màxima de 6.000 euros.

Les condicions d'aquesta beca són les següents:

1. Ha de ser sol·licitada per persones llicenciades en medicina, biologia, immunologia o altres ciències relacionades amb la salut (s'haurà d'acreditar mitjançant fotocòpia del títol o equivalent).

2. El sol·licitant haurà d'emplenar el formulari corresponent a la web de la Fundació que trobarà al final de la pàgina i enviar-lo a: pid_barcelona@pidfoundationbcn.org

3. Haurà de remetre una carta de motivació i objectius a assolir.

4. S'ha d'aportar carta d'acceptació del responsable del centre receptor.

5. Al finalitzar la estada s'ha d'aportar una breu memòria (o resultats de la investigació).

6. No s'acceptarà cap beca sol·licitada fora del termini corresponent.

7. L'assignació de les beques es decidirà per el comitè de selecció en reunió extraordinaria del patronat de la fundació.

8. El comitè de selecció, d'acord a la evaluació dels sol·licitants, pot decidir deixar la convocatòria vacant.

9. El beneficiari rebrà el 100% de l'import de la beca quan aporti tota la documentació indicada en els punts previs. Aquest import està subjecte a IRPF, per la qual cosa la BCN PID Foundation ho deduirà de l'import total, tenint també obligació de declarar-ho a les persones a les que se'ls hi concedeixi.