SUPORT AL CRIBRATGE NEONATAL

ProjecteDonar suport a la implementació del cribratge neonatal per l'IDCG a Espanya.
Destinataris: Universal.
ObjectiusCooperar amb altres entitats i associacions en la presentació del cribratge neonatal per la IDCG al govern espanyol.
Activitats: Participar al grup de treball per a la implementació del cribratge neonatal per la IDCG creat per l'AEDIP i per oferir l'ajuda de l'experiència catalana.