REFORMA CONSULTES EXTERNES D’IMMUNOLOGIA PEDIÀTRICA HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Reforma estructural de les consultes externes de la UPIIP per a millorar l’atenció al pacient amb IDP.

Adequació d’una planta específica per a pacients amb IDP amb les següents característiques:

  • 4 habitacions individuals
  • Possibilitat de pressió positiva i negativa segons necessitats
  • Separació de pacients amb patologia contagiosa
  • Personal sanitari específic i amb formació en IDP
  • Espai per a familiars adequat a estades prolongades
  • Despatxos mèdics i d’infermeria